Наши проекты

Kysk_logo

 

Aastal 2014

 

Projekti nimetus

Osavõtjate arv

Koht

Kurttummade aktiivsust toetava sotsiaalvõrgustiku arendamine Narva linnas

10

Narva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füüsilise puude ja terviseprobleemidega inimeste koduhooldus

 

Aastal 2013

Projekti eesmärk: sotsiaalvaldkond, isikliku abistaja teenuse kaudu suurendamine füüsilise puudega ja tervise probleemidega inimeste osalemist kõikides eluvaldkonkades, tõstes nende aktiivsust ja sidusust ühiskonnas, kujundades seeläbi neile tervistsoosivat elukeskonda. Käesoleva projekti sihtgrupiks on: inimesed, kellel on füüsiline puue ja probleemid tervisega. Olulisemateks tegevusteks on kaasata vabatahtlikud üritustele ja organisatsiooni igapäevatöösse. Tuua nad erivajadusega inimeste maailma ja näidata, et ka erivajadusega inimene on tavaline inimene, kes vajab aeg-ajalt veidi lisaabi. Projekti tulemus: Muudab projekti sihtgruppide elukvaliteeti. Oleme parandanud erivajadustega inimeste tervist ja pakkunud neile psühholoogilist turvatunnet. Spetsialistid ja vabatahtlikud omandavad hoolitsemise tulemusena väärtusliku kogemuse. Sugulastest hooldajad saavad taotleda minimaalset puhkust.

Grant – KÜSK annab otsuses ja lepingus sätestatud tingimustel ja korras toetuse saajale rahalise toetuse tingimuste alusel summas 6 070, 16 (kuus tuhat seitsekümmend) eurot ja 16 senti projekti elluviimiseks.

Aastal 2013

Projekti nimetus

Osavõtjate arv

Koht

Kultuuriüritus: „Puuetega inimest on vaja näha“.

41

Tallinn

Vabariiklik Puuetega Inimaste kultuurifestival

7

Viljandi

Füüsilise puude ja terviseprobleemidaga inimaste koduhooldus

96

MTÜ EENAR ja KÜSK

Vabariikliku puuetaga inimecte XV/// kultuurifestivali

41

Viljandi

Экскурсия  – ботанический сад 

38

Tallinn

Обследования в  клинике на хрупкость костей 

41

Tartu

Рождественский вечер

84

MTÜ EENAR Narva

 

Aastal 2012

Projekti nimetus Osavõtjate arv Koht
Iga-aastane Jõulupidu 90 MTÜ EENAR
Arvuti algõpetuse kursused 21 MTÜ EENAR
Ekskursioon Tallinna Kadrioru lossi 40 Tallinn
Juriidilised seminarid 20 MTÜ EENAR
Korteriga seotud küsimused 25 MTÜ EENAR
Sotsiaalsfääriga seotud teemad 25 MTÜ EENAR
Kohtumine Narva Linnavalitsuse juhtidega 30 MTÜ EENAR

Aastal 2011

Pagaritööde nipid 12 MTÜ EENAR
Eesti keele õpe 11 MTÜ EENAR
Tummadele ehituseriala õpetamine 16 Tallinnaga koostööprojekt

Aastal 2010

Ekskursioon Ida-Virumaal, koskede külastamine 41 Ida-Virumaa
Ekskursioon Tartu Osteoporoosi kliinikusse 25 Tartu
Jaanalinnu farmi külastamine 30 Lääne-Virumaa